Bærekraft

Sikkerhet, miljø og kvalitet
Oppdag hvordan Miljøsanering Nord er i forkant av industrien med vår innsats for sikkerhet, miljøansvar og kvalitetskontroll.

Lær mer om våre prinsipper og praksiser som sikrer et bedre arbeidsmiljø og en mer bærekraftig fremtid.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er en av våre viktigste områder, og vi har som mål at alle våre ansatte, innleide og samarbeidspartnere skal ha en trygg arbeidsplass, der de ikke blir skadet på jobb og kommer seg trygt hjem.

Vi har stort fokus på sikkerhet på våre prosjekter og hvordan de skal arbeide for å unngå risiko og utføre en god og sikker jobb. Vår ambisjon er null alvorlige hendelser og skader som følge av jobben vi utfører.

rivning vinter

Bærekraft

Fokuset på miljø er en viktig del i alt vi gjør, og vi har satt som mål at vi skal være en foregangsbedrift inn i det grønne skiftet. Som betyr at vi som selskap har et helhetlig perspektiv på bærekraft, som handler om at vi ser på de miljømessige, sosiale og de økonomiske forholdene.

Der vi finner løsninger som ikke gjør at vårt arbeid gir høyere belastning på miljøet, at de ansatte har en trygg og sikker arbeidsplass.

Miljøsanering Nord har en filosofi at vi handler i lokalsamfunnet på de plassene vi utfører jobbene, da dette kan bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn.

ISO sertifiseringer

Miljøsanering Nord er ISO- sertifisert innen områdene Kvalitet,
ytre miljø og arbeidsmiljø og helse.

  • ISO 9001 (kvalitet)
  • ISO 14001 (Ytre miljø)
  • ISO 45001(arbeidsmiljø og helse)
kiwa iso sertifisering

Miljøfyrtårn

Miljøsanering Nord er også Miljøfyrtårn sertifisert.

miljøfyrtårn logo