Om oss

Selskapet ble opprettet på høsten i 2021 av personer med lang erfaring innen rivnings- og anleggsbransjen. Med en visjon om å være en seriøs aktør innen riving og sanering, har Miljøsanering Nord et sterkt fokus på miljøet og ønsker å være en foregangsbedrift i det grønne skiftet.

Miljøsanering Nord er et rivnings- og saneringsselskap med hovedkontor i Alta, med avdelingskontorer i Mosjøen og i Porsgrunn.  

Vi har i dag 24 dyktige og høyt kompetente ansatte, herav maskinførere, betongarbeidere, manuelle rivearbeidere, funksjonærer, ingeniører, økonom og annet administrativt personell med lang erfaring fra sanerings- og entreprenørbransjen.

Kvalitet og sikkerhet står sentralt, og vi jobber tverrfaglig for å sikre at alle prosjektene utføres riktig fra start til slutt. Evnen til å arbeide sikkert og tverrfaglig er en av grunnene til at kundene gir oss fornyet tillit.

Miljøsanering Nord tilbyr tradisjonelle rivnings- og sanerings oppdrag med kjerneboring, betongboring og rivningsmaskiner, asbest og PCB sanering, håndtering av forurenset grunn og myr restaurering, miljø, og ombrukskartlegging.

Vi utfører jobber i hele landet og tar på oss prosjekter av alle størrelser. Fra riving av en liten garasje til sanering av de største industribyggene.

Miljøsanering Nord er MEF medlemsbedrift, med landsdekkende tariffavtale og er sertifisert innen ISO 9001, 14001 og 45001 og Miljøfyrtårn.