Hos Miljøsanering Nord er vi dedikert til å tilby førsteklasses tjenester innen riving, sanering og miljøbehandling.

Vår ekspertise og toppmoderne utstyr sikrer effektiv og sikker gjennomføring av alle oppdrag, med minimal miljøpåvirkning. Oppdag vårt omfattende utvalg av tjenester som sikrer både effektivitet og miljøansvar.

Riving og sanering

Vi utfører alt innen riving og miljøsanering. Noen ganger ønsker våre kunder kun innvendig sanering for rehabilitering eller ombygging, andre ganger ønskes det helriving eller delriving. Ved helriving starter vi med å fjerne all farlig avfall av medarbeidere med spesialkompetanse for dette, deretter fjernes og sorteres alt annet som er vanskelig å sortere ut med maskin.

Etter at et bygg er ferdig rensket, rives og sorteres det videre med maskiner. Ved riving av bygg er det krav til minst 70% sorteringsgrad, i de aller fleste prosjekt ligger vi på 95% eller høyere.

miljøsanering nord vinter sanering
riving og sanering

Utstyr og maskiner

Vi har eget utstyr og maskiner for både innvendig sanering og tungriving. Til innvendig sanering bruker vi blant annet elektriske maskiner, teppestrippere til fjerning av gulvbelegg, spesialvifter, brakker med dusj og sluser for asbestsanering, nedkastsystem for sikker nedlasting av avfall fra høyden.

Til tungriving har vi maskiner i alle størrelser med alt tenkelig av utstyr for riving, blant annet betongtyggere, magneter, sorteringsklyper, pigghammere, skuffer og pusseskuffer. Maskinene våre er også utstyrt med beskyttelsesinnretninger som bur rundt førerhytten, beskyttelse på sylindere og Oilquick.

Viktige suksessfaktorer for å lykkes med disse oppgavene er erfarent personell, god planlegging, opplæring og moderne utstyr.

Myrrestaurering

Myrer har igjennom tidene blitt grøftet og drenert for å kunne drive skogdrift eller jordbruk. Ei myr har gode og viktige funksjoner for miljøet vårt. Ei funksjonell myr fanger opp og holder på karbon. Den har flere egenskaper som å rense vann, dempe flom og dempe tørke blant annet.

Derfor utfører vi myrrestaurering og dette gjør vi ved hjelp av spesialutstyr som gjør at maskinene våre kan ferdes på myrområder. Disse maskinene har også biologisk nedbrytbar hydraulikkolje dersom uhellet skulle vært ute. Vi bruker maskiner til å tette grøfter og bygge demninger.

myrrestaurering gravemaskin
myrrestaurering natur

Målet med myrrestaurering

Vårt fremste mål er først og fremst å restaurere myren, men også at ingen skal se at vi har vært på området etter endt arbeid. Vi søker å forstyrre naturen minst mulig.

Asbestsanering

Før 1980 ble asbest benyttet flittig i alle typer bygg til brannsikring, isolasjon og mange flere formål. Asbestmaterialer har meget gode egenskaper, men er meget helseskadelig for oss mennesker.

Eksponering av asbest kan medføre økt risiko for lungesykdommer og spesielt kreft. Årsaken er at asbestfibre er bittesmå og setter seg fast i lungene. Asbestfibre kan ikke ses med det blotte øyet, det er derfor lovfestet i arbeidsmiljøloven at kun personer med god nok helse og nødvendig opplæring og kompetanse kan få lov til å håndtere asbest på noen som helst måte.

Selskapet som skal stå ansvarlig må også inneha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Miljøsanering Nord har tillatelse, godkjent personell, utstyr og kompetanse til å utføre alle typer asbestoppdrag.

riving og sanering asbest

Forurenset grunn

Forurensing av grunnen skjer ofte ved produksjon, kjemikaliebruk eller deponi av avfall. Vi er eksperter på opprydding av slik forurensning. Det finnes flere forskjellige tilstandsklasser av forurenset grunn, helt avhengig av type forurensing og konsentrasjon.

Det viktige ved sanering av forurenset grunn er sortering av de ulike tilstandsklassene, dette for å ikke fylle opp verdifulle deponier men også fordi at de ulike tilstandsklassene kan ha veldig forskjellig deponikostnad. Vi kan også bistå kunder med prøvetaking og analysering.

Betongsaging og kjerneboring

Vi utfører alt innen betongsaging og kjerneboring, vi har eget utstyr og et eget team som utfører dette. Disse har en egen stor varebil med alt av utstyr, slik at når du som kunde bestiller disse til et oppdrag, vil dem ha det meste av hva dem måtte trenge for å utføre ditt oppdrag.

Vi kan fjerne betongvegger eller betongkonstruksjoner, lage firkantede, trekantede eller runde hull i enten betongvegger eller betongdekker. Vi kan også demontere hele bygg ved denne metoden dersom tradisjonell riving ikke lar seg gjennomføre enten på grunn av støy, støv eller vibrasjoner.

betongsaging

Kartlegging

Miljøkartlegging og ombrukskartlegging er påbudt ved riving eller rehabilitering av bygg over 100m2 eller konstruksjoner som genererer mer enn 10 tonn avfall. Miljøsaneringsbeskrivelse lages for å gi utførende en beskrivelse av type farlig avfall og mengde bygget inneholder.

En ombrukskarlegging gjennomføres for å beskrive hvilke materialer som er egnet for ombruk. I Miljøsanering Nord har vi personell som har både kurs og kompetanse til å lage slike rapporter, og dette er noe av det første som bør gjøres om man har et bygg som skal rives eller rehabiliteres.

Grunnen til det er at disse rapportene danner et godt grunnlag for å prise rivearbeidene.

Miljøkartlegging av bygg med rapport fra kartlegging

For tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. Det samme gjelder andre bygningsfraksjoner som avfallsforskriften stiller krav om å fjerne.

Byggtekninsk forskrift (TEK17) stiller krav om at det skal utarbeides avfallsplan og rapport fra miljøkartlegging for alle rive- eller rehabiliteringstiltak som enten genererer mer enn 10 tonn avfall eller omfatter arbeid på over 100kvm BRA.

Ombrukskartlegging med rapport fra kartlegging

For alle byggeprosjekter som involverer riving eller rehabilitering av yrkesbygg og boligblokker, er det nødvendig å utføre en ombrukskartlegging. Dette betyr at man må identifisere deler av bygningen som kan gjenbrukes.

Ifølge Byggeteknisk forskrift (TEK), spesielt § 9-7, er det påkrevd å kartlegge for gjenbruk i prosjekter hvor bygget er større enn 100 kvadratmeter, eller hvor det genereres mer enn 10 tonn avfall. Forskriften gjelder for de som eier prosjektet og de som har ansvar for byggearbeidet.