Alle prosjekter

Bærekraftig rivning i ekstremkulde: prosjektet i Karasjok

Riving og sanering
January 3, 2024
Omfang

Utførelsesentreprise på 12 000 m²

I desember 2023 startet vi med et utfordrende prosjekt i Karasjok. Denne utførelsesentreprisen, som dekker en bygningsmasse på ca. 12 000 m² fordelt på syv forskjellige bygg med ulike byggeår, er planlagt ferdigstilt i september 2024.

Området som skal rives.

Gjenbruk og miljøbevissthet i fokus

Et sentralt aspekt ved prosjektet er gjenbruk av materialer. All takskifer fra byggene er blitt demontert for senere gjenbruk. I tillegg har vi demontert flere andre objekter, inkludert en ballbinge, som også skal gjenbrukes. Dette understreker vår dedikasjon til bærekraftig praksis og vår målsetting om å minimere miljøpåvirkningen.

Utvendig riving.


Innovativ bruk av betongavfall

Betong fra de eksisterende byggene blir knust ned til en fraksjon på 0-60 mm, som skal brukes i byggingen av det nye bygget på tomten. Denne tilnærmingen bidrar ikke bare til å redusere avfallsmengden, men også til å bevare ressurser ved å benytte materialer på nytt på en effektiv måte.

Innvendig riving.


Arbeid under ekstreme forhold

Et av de mest krevende aspektene ved prosjektet i Karasjok har vært å utføre arbeidet under ekstremkulde. Med temperaturer som har sunket til under -40 grader, har våre ni sanerere og to rivningsmaskiner vist imponerende utholdenhet. Arbeidene har blitt gjennomført med høyeste standarder for sikkerhet og kvalitet, til tross for de vanskelige forholdene.

Fremdrift og ferdigstillelse

Prosjektet er på god vei til å ferdigstilles innen september 2024, og vi er sikre på at vi vil levere et resultat som møter kundens forventninger. Vårt arbeid i Karasjok illustrerer vår evne til å håndtere komplekse og krevende prosjekter med en kombinasjon av teknisk ekspertise og miljøansvar.