Alle prosjekter

Fra betong til gjenbruk: Miljøsanering i Bodø

Riving og sanering
September 1, 2023
Omfang

Totalentreprise på 14 000 m²

Høsten 2022 startet vi arbeidet med rivingen av et eldre industribygg i Bodø. Gjennom 5 intensive måneder rev vi betongbygget på 14 000 kvadratmeter, et stort oppdrag både for oss og i nordnorsk sammenheng. Dette totalentrepriseprosjektet, som ble fullført i mars 2023, krevde nøye planlegging og utførelse for å møte de høye standardene vi setter for miljøansvar og sikkerhet.

Helhetlig tilnærming fra start til slutt

Vi håndterte alle aspekter av prosjektet, fra supplerende kartlegging og søknadsprosesser til prosjektering og utførende sanering og riving. Bygningsmassen besto av flere bygg og forskjellige byggetrinn, noe som krevde en detaljert tilnærming til både miljøfarlig avfall og konstruksjonsteknikk.

Hensyn til nærmiljøet

Med byggene liggende nær flere boligblokker, var det essensielt å minimere støv, støy og vibrasjoner. Vårt team på 10 sanerere og tre rivningsmaskiner arbeidet systematisk og var nøye med å implementere tiltak som sikret en trygg og rolig gjennomføring av prosjektet.

Miljøvennlig håndtering av materialer

Et av de mest bemerkelsesverdige aspektene ved prosjektet var håndteringen av betongavfall. Alt betong ble knust og gjenbrukt på tomten, med overskuddsmateriale lagret for fremtidige byggetrinn. Dette bidro til en imponerende sorteringsgrad på over 95 %, i tråd med våre miljømål om maksimal gjenvinning og gjenbruk av materialer.

Resultat og ferdigstillelse

Prosjektet ble avsluttet i mars 2023, med alle mål oppnådd og kundens forventninger overgått. Vår innsats i Bodø viser vår forpliktelse til kvalitet, miljøansvar og sikkerhet i alle prosjekter, store som små. Vi er stolte av resultatene og den positive innvirkningen prosjektet har hatt på både miljøet og lokalbefolkningen.